Υποψηφιότητα

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους υποψηφίους στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ όπως οι Προϋποθέσεις, η Προκήρυξη και τα Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων. Επιλέξτε από το κεντρικό μενού τη σελίδα «Υποψηφιότητα» κι έπειτα την αντίστοιχη υποσελίδα που σας ενδιαφέρει.