Απονομή Διπλώματος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ισότιμο με Masterστην «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Α.ΔΟ.ΑΠ.).

Η απονομή του συνοδεύεται από το «Ευρωπαϊκό Παράρτημα Διπλώματος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.