Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) – Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Επιστημονική Γραμματεία Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Πανεπιστημιούπολη «Αρχαίος Ελαιώνας», ισόγειο Β`  Kτιρίου

Τηλ.: 6984-991363, 6932-714215, 210-5381412
Ιστοσελίδα: www.adoap.gr
Ηλ. Ταχ.: info.adoap@uniwa.gr