Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Γραμματεία Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Τηλ.: 698 4991 363, 693 2714 215,
210 5381 412
Ιστοσελίδα: www.adoap.gr
Ηλ. Ταχ.: info.adoap@puas.gr