Πλαίσιο Λειτουργίας

Το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. περιλαμβάνει το ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.