Περιγραφή

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. όπως το Αντικείμενο – Σκοπός, το Πλαίσιο Λειτουργίας και το Προσωπικό. Επιλέξτε από το κεντρικό μενού τη σελίδα «Περιγραφή» κι έπειτα την αντίστοιχη υποσελίδα που σας ενδιαφέρει.