Προσωπικό

Διοίκηση Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Α. Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Βαρελίδης Γεώργιος, Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. , Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Β. Αναπληρωτής Διευθυντής
Ρεπαπής Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. , Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Γ. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
1. Βαρελίδης Γεώργιος, Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.
2. Ρεπαπής Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.
3. Θεοφίλη Ελένη, Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α.
4. Βρυζίδης Ισαάκ, Επίκουρος Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.
5. Κουρνιάτης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.