Προσωπικό

Διοίκηση Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Μ.Σ.
Δρ Γεώργιος Βαρελίδης, Καθηγητής Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Δρ Γεώργιος Βαρελίδης, Καθηγητής Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Δρ Γεώργιος Βαρελίδης, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Δρ Ελένη Θεοφίλη, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Δρ Σταματίνα Μαλικούτη, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.