Προσωπικό

Διοίκηση Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Α. Διευθύντρια Π.Μ.Σ.
Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Β. Αναπληρωτής Διευθυντής
Δρ Γιώργος Κ. Βαρελίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Γ. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α.
Δρ Γιώργος Κ. Βαρελίδης, Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.
Δρ Ελένη Θεοφίλη, Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α.
Δρ Ισαάκ Βρυζίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.
Δρ Νίκος Κουρνιάτης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α